Georadar

Co to jest georadar?

Jeszcze do niedawna nie istniały obiektywne metody pozwalające na ciągłe badanie gruntu, pokazujące całą jego strukturę wraz ze wszystkimi "wtrąceniami" w postaci rur, kabli, konstrukcji betonowych itd. Mimo, iż pierwszy georadar działał już 1929 roku (!) w Austrii, to pierwsze modele pojawiły się na rynku dopiero w latach 70-tych.


Metoda działania

Georadar impulsowy jest precyzyjnym nadawczo-odbiorczym urządzeniem pomiarowym, wykorzystującym fale elektromagnetyczne. Jedna antena wysyła przerywany impuls sinusoidalny, o długości półtora okresu, a druga identyczna antena, zamontowana tuż obok, odbiera odbite sygnały, które są opóźnione w stosunku do sygnałów nadawanych o pewną wartość od kilkudziesięciu do kilku tysięcy nanosekund.


Procesing

Georadar dostarcza nam surowe falogramy, na których mamy setki ponakładanych na siebie informacji, zniekształceń, szumów i zakłóceń. Obróbka danych staje się więc kluczowym zadaniem operatora georadaru. W celu uzyskania z nich interesujących nas informacji dane można obrabiać na wiele sposobów.


Interpretacja

Wspomagając się wspomnianymi procesami (filtrami) oraz swoim doświadczeniem, operator georadaru jest w stanie prawidłowo zinterpretować odczyt georadaru.


3D i georadar

Georadar daje nam możliwość uzyskania liniowego obrazu anomalii pod powierzcznią ziemi, wody czy w innym ośrodku np. w betonie, asfalcie czy drewnie, czyli dwuwymiarowego obrazu przekroju np. gruntu.