3D i georadar

Georadar daje nam możliwość uzyskania liniowego obrazu anomalii pod powierzchnią ziemi czy wody lub w innym ośrodku np. w betonie, asfalcie czy drewnie. Otrzymujemy zatem d wuwymiarowy przekrój XZ, gdzie X to przebyta odległość a Z to czas przeliczany na głębokość.

Istnieje również możliwość otrzymania w pełni trójwymiarowego modelu znajdującej się w gruncie np. infrastruktury technicznej (rur, kabli, przepustów, itd.) poprzez złożenie wielu profili dwuwymiarowych, wykonanych kolejno w równym odstępie. Dzięki nowszemu oprogramowaniu można również uzyskać taki efekt prowadząc pomiar linią łamaną o dowolnym kształcie przy użyciu georadaru sprzężonego z GPSem.

Zaawansowane technologicznie, specjalistyczne programy, są w stanie uzupełnić model w miejscach pomiędzy profilami. Im gęściej wykonane są profile tym dokładniejszy model 3D możemy otrzymać.

Uzyskaną w ten sposób trójwymiarową bryłę możemy obracać, ciąć według dowolnej osi oraz zmieniać współczynnik przezroczystości tak aby zobaczyć tylko wybrane sygnały.

Technologia ta doskonale sprawdza się w archeologii czy inżynierii budowlanej jak również w ochronie środowiska (ustalanie geometrii składowisk odpadów).

Dzięki zastosowaniu technologii 3D zbędne staje się korzystanie z map czy dokonywanie wielu odwiertów badawczych, gdyż cała struktura litologiczna wraz z infrastrukturą techniczną widoczna jest jak na dłoni. Bywa że wystarczają dwa lub trzy otwory w celu dokładnej identyfikacji warstw i pobrania próbek do badań fizykochemicznych gruntu.

Obok przedstawiony jest sposób tworzenia brył 3D oraz gotowy wynik w postaci rzutu przedstawiającego rozkład rur.