Processing

Processing - czyli obróbka danych georadarowych

Georadar dostarcza nam surowe falogramy, na których mamy setki ponakładanych na siebie informacji, zniekształceń, szumów i zakłóceń. Obróbka danych staje się więc kluczowym zadaniem operatora georadaru. W celu uzyskania z nich interesujących nas informacji dane można obrabiać na wiele sposobów.

Surowy obraz nie zawsze jest czytelny (zwłaszcza jeśli szukamy subtelnych anomalii lub np. kiedy występuje wiele zakłóceń pochodzących od innych obiektów) dlatego też możemy wzmocnić jego poszczególne fragmenty a inne wytłumić lub całkowicie usunąć. Znajomość celu badań i wiedza na temat charakterystyk sygnałów będących źródłem potrzebnych informacji jest podstawą dla prawidłowego wykonania obróbki danych.

 

 

 

Poniższy przykład ilustruje, krok po kroku proces obróbki sygnału georadarowego. Celem badania jest znalezienie miejsca zakopania rury metalowej o średnicy 90 cm na głębokości ok. 3 metrów. Badanie przeprowadzone anteną 900 MHz.

W celu obejrzenia przebiegu filtrowania danych, należy najechać kursorem na numer każdego stadium obróbki sygnału.