Peru - georadarowe badania archeologiczne

 

Każdy z obszarów otoczony jest liniami korespondującymi z kierunkami murów zabudowy z kompleksu Pachacamac, co ułatwia odnalezienie grup anomalii ukierunkowanych podobnie.

Na powierzchni wyznaczonych obszarów B3 oraz C1 widoczne były pozostałości zabudowy. W przypadku obszaru B3 były to fundamenty budynku, natomiast obszar C1 charakteryzował się pasem kamieni kruszejącego materiału skalnego. Pozostałe obszary nie wykazywały cech szczególnych.

 

 

plan badań georadarowych