Tomografia elektrooporowa - przykłady działania

Prezentujemy przykłady odczytów tomografii elektrooporowej.

 

Profil ukazujący pustkę na głębokosci ~ 46m.