Georadar - przykłady działania

Poniżej przykłady odczytów badań. Georadar pracował z anteną ekranowaną 900 MHz i nie ekranowaną 500 MHz.

Obróbka danych wymaga czasu, doświadczenia oraz profesjonalnego oprogramowania. Niemniej jednak doświadczony operator georadaru jest w stanie wyfiltrować (z otrzymanych wyników) te dane, które niosą odpowiedzi na pytania stawiane przez klientów.

 

Mapa anomalii występujących w jednym z wielu kurhanów na terenie Polski.

Więcej przykładów zastosowania georadru w archeologii tutaj

 

 

Klasyczny przykład pustek krasowych. Antena 100 MHz. Głębokość ok 10m.

 

Badania bastionu na Jasnej Górze ukazały fragment muru zakopanego pod powierzchnią ziemi na głębokości 1 m do ok. 3,5 metra .

 

Georadar jest w stanie z wielką dokładnością pokazać usytuowanie różnych ośr odków. Tutaj badanie podłogi bunkra ukazuje różne materiały wykorzystane przy jego odbudowie.

 

Prosty przykład ilustrujący sposób przedstawiania przez georadar zmiany rodzaju ośrodka. W tym przypadku jest to pustka.

 

Doskonały przykład nieuczciwości sprzedawcy działki pod zabudowę i niesolidności brygady rozbierającej poprzednio stojący budynek (wczesne lata powojenne). Georadar z dużą precyzją określa głębokość i kształt gruzowiska zakrytego metrowym nasypem.

 

Na rysunku widać duże, średniowieczne mury (środek skanu) otoczone pozostałościami współczesnych fundamentów. Głębokość posadowienia murów ~3,5 metra. Profil bez obróbki filtrami.

 

Georadar z dużą dokładnością wykrywa uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Na tym przykładzie widać wał z materiałów nieprzepuszczalnych (na samym początku z lewej) i wyrwę zasypaną innym gruntem.

 

Pozostałe przykłady profili georadarowych: