Bunkier

Celem badania było pokazanie struktury podłogi bunkra.