Kurhan - cięcia czasowe

Prezentowany poniżej efekt pracy to mapa anomalii utworzona z 14-tu profili wykonanych co 1m, z których każdy miał długość 15m.

Na planie wyraźnie widać kwadratowy zarys ścian ułożonych z kamieni oraz prawdopodobny pochówek w centrum komory.

 

Georadar i archeologia - kurhan

 

Poniżej jeden z profili użytych do utworzenia planu rozkładu anomalii.

Georadar i archeologia -  kurchan