Krypta w Bazylice w Chojnicach

Przykład zastosowania tomografii elektrooporowej w poszukiwaniu pustek. Profil o długości 15,5m przedstawia wyraźną anomalię wysokooporową w środkowej części profilu, której centrum znajduje sie na głębokości około 1,6m.